Asbeddi

WordPress yettwassen s sshala n usbeddi-ines di 5 n tesdidin !

  1. Sider WordPress dagi : Sider WordPress
  2. Sefruri aɣbar n WordPress.
  3. Snulfu-d azadur n isefka i WordPress.
  4. Sers ifuyla n WordPress deg umkan ideg tebɣiḍ ad tesbeddeḍ WordPress. Ama deg uqeddac anmeggag ama deg uqeddac adigan.
  5. Ldi tansa web n usmel-inek iwakken ad tsekreḍ askript n usbeddi.
  6. Ḍfer isurifen n wahil n usbeddi.

D aya !